318? 770 391
jsme vám k dispozici od 8:00 do 18:00
  Položek v košíku: v hodnotě:
Náplně
3D tisk
Vašemu požadavku neodpovídá žádný záznam.
Přihlášení Zapomenuté heslo

Záruční a reklamační podmínky (ver. 1.18)

1. Obecná ustanovení:

 1. Tyto záruční a reklamační podmínky platí pro nákup a uplatnění reklamace v internetových obchodech provozovaných Royal office & telecom, s. r. o. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího, kterým je provozovatel internetového obchodu Royl office & telecom, s. r. o. , se sídlem U Silvie 382, 294 71 Benátky nad Jizerou, IČ: 62966014, DIČ: CZ62966014, kontakt: prodej@printwell.cz, tel: +420 318 770 390, a kupujícího. Tyto záruční a reklamační podmínky jsou nedílnou součástí uzavřené kupní smlouvy.
 2. Nedílnou součástí uzavřené kupní smlouvy jsou rovněž Obchodní podmínky.
 3. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky.
 4. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 40/1964 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Je-li smluvní stranou nikoli spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami právním řádem České republiky v platném a účinném znění.

2. Vymezení pojmů:

 1. Spotřebitelská smlouva – smlouva kupní, o dílo, případně jiné smlouvy, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně dodavatel resp. prodávající.
 2. Dodavatel/Prodávající – je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání. Je to podnikatel, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby.
 3. Kupující – vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje kupující, který je spotřebitelem, a kupující, který spotřebitelem není.
 4. Kupující - spotřebitel – je fyzická osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání.
 5. Kupující - nikoli spotřebitel – je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání a která nakupuje výrobky či užívá služby za účelem svého podnikání s těmito výrobky nebo službami nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání. Tento kupující se řídí obchodními podmínkami v rozsahu, které se ho týkají a obchodním zákoníkem.
 6. Záruční a reklamační podmínky/Podmínky – smluvní ujednání mezi prodávajícím a kupujícím v tomto dokumentu.

3. Rozpor s kupní smlouvou

 1. V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen "rozpor s kupní smlouvou"), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil.

4. Záruční odpovědnost za vady

 1. Prodávající poskytuje kupujícímu - spotřebiteli záruku na zboží v délce 24 měsíců, pokud není u produktu na e-shopu uvedeno jinak. Záruční doba začíná běžet dnem převzetí zboží kupujícím, a tato se případně dále prodlužuje o dobu, po kterou bylo zboží v reklamaci.
 2. Pro inkoustové a tonerové náplně nebo pro tiskové hlavy nelze uznat záruční závady, pokud pro dané zařízení byly použity náplně, tonery či inkousty, které nejsou výrobcem daného zboží označeny za kompatibilní pro použité zařízení, a zároveň takové vady byly použitím takových náplní, tonerů či inkoustů způsobeny.
 3. Na válcové jednotky (DRUM, DRUM-UNIT, FOTOVÁLEC atp.) neposkytuje prodávájící záruku kvality tisku s vyjímkou tisku provedeného ihned po instalaci nové válcové jednotky.

5. Reklamace doručení zásilky

 1. Prodávající odpovídá spotřebiteli za dodání zboží, které je ve shodě s kupní smlouvou.

6. Způsob uplatnění reklamace

 1. Reklamované zboží je třeba doručit na adresu Royal office & telecom, s. r. o., U Silvie 382, 294 71 Benátky nad Jizerou.
 2. Zboží určené na reklamaci musí být zabaleno tak, aby nedošlo k dalšímu poškození přepravou.
 3. K reklamaci bude přijato pouze zboží s přiloženým RMA formulářem vyplněným na webových stránkách www.printwell.cz připadně www.fordis.cz
 4. Zboží k reklamaci bez tohoto formuláře bude považováno za určené k likvidaci a bez odkladů ekologicky zlikvidováno. Zpětné dohledávání tohoto zboží nebude možné.
 5. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu.
 6. Uznané reklamace kupujícího - nikoliv spotřebitele jsou bez vyjímek řešeny poskytnutím slevy na další nákup zboží. Prodávající nevystavuje dobropisy a nezasílá náhradní kusy zboží.
 7. Prodávající vyrozumí kupujícího o vyřízení reklamace prostřednictvím kontaktu, který spotřebitel v reklamaci uvedl, ve lhůtě pro vyřízení reklamace, do té doby se má za to, že reklamace vyřízena nebyla.
 8. Prodávající nebo jiný podnikatel určený dle záručního listu k vyřízení reklamace vždy vydá písemné potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, o zjištěných závadách a formě jejich odstranění, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání. Pro případ zamítnuté reklamace prodávající spotřebiteli vydá písemné odůvodnění tohoto zamítnutí. Doporučujeme kupujícímu si tato potvrzení uchovávat po dobu platnosti záruky.
 9. V případě nejasností se s Vaším problémem obraťte na naše reklamační oddělení tel. +420 318 770 390, případně zašlete email na reklamace@printwell.cz

7. Doprava reklamovaného zboží

 1. Reklamované zboží musí kupující dopravit osobně nebo zaslat na místo uplatnění reklamace. V případě zaslání kupující postupuje podle instrukcí v bodě "Způsob uplatnění reklamace".
 2. O vyřízení reklamace bude kupující informován po přihlášení svými přístupovými údaji na www.printwell.cz, případně e-mailovou zprávou.
 3. Kupujicímu - nikoliv spotřebiteli jsou uznané reklamace standardně zasílány spolu s nejbližší objednávkou zboží. Po dohodě mohou být reklamace odeslány poštou nebo spediční firmou PPL. V takovém případě je odeslání zpoplatněno standardní sazbou dopravného dle vybraného způsobu dopravy.
 4. V případě, že kupujícímu - nikoliv spotřebiteli není možno reklamaci doručit spolu s dodávkou zboží z důvodu absence nových objednávek a neprojeví snahu o dohodu o zaslání vyřízené reklamace nebo ji osobně nevyzvedne do 30 dnů od vyřízení, bude reklamace považována za uzavřenou a zboží bude zlikvidováno bez nároku na náhradu.

8. Závěrečná ustanovení

 1. Tato verze záručních a reklamačních podmínek nabývá platnosti a účinnosti dne 27. 6. 2018.
Dodáváme náplně pro tiskárny značek: HP, Canon, Dell, Develop, Samsung, Brother, Philips, Panasonic, Epson, Konica, Ricoh, Sharp, Oki, Xerox, Toshiba, Oce, Lexmark, Kyocera
Sídlo
Royal office & telecom, s. r. o. U Silvie 382 294 71 Benátky nad Jizerou
Kontakty
Tel.: +420 318 770 391 E-mail: prodej@printwell.cz Naše pobočky
Nabízíme

Kompatibilní tonery, inkousty, barvy, náplně a cartridge do tiskáren všech světových značek. Originální tonery, inkousty, barvy, náplně a cartridge do tiskáren všech světových značek. Kancelářské potřeby, baterie pro mobilní telefony a notebooky, Powerbanky. Záruční i pozáruční servis tiskáren.

GoPay Verified by Visa MasterCard SecureCode Visa Visa Electron MasterCard MasterCard Electronic Maestro CP PPL Ulozenka OCP
Facebook Mapa stránek

Jména výrobce nebo modelů tiskáren použitá na e-shopu slouží pouze pro účely specifikace výrobku. Výrobek byl vyroben bez jakékoli spolupráce s těmito výrobci.
Použitím nebo prodejem výrobku nejsou omezena žádná práva jiného výrobce nebo prodejce.

Tento web využívá cookies pro správné fungování a zvýšení vašeho pohodlí. Jeho používáním s tím vyjadřujete souhlas. O cookies ROZUMÍM